Home / Proiecte

Proiecte

Proiect CBC-Practice Firms – Metode inovatoare de formare profesională și colaborare educațională la nivel bilateral RO-UA, finanțat din Instrumentul European de Vecinătate, prin Programul Operațional

Date de identificare: CBC-Practice Firms – Metode inovatoare de formare profesională și colaborare educațională la nivel bilateral RO-UA, finanțat din Instrumentul European de Vecinătate, prin Programul Operațional Comun România-Uceaina 2014-2020.

GRANT CONTRACT Join Operational Programme Romania-Ukraina 2014-2020 – financed by ENI CBC – 2SOFT/1.1/2 – nr.1547621/28.11.2019

Perioada de derulare: decembrie 2019 – iunie 2021, cu prelungire până în decembrie 2021

Buget proiect – 330.000 Euro

Contribuția totală a UE în acest proiect este de 90% – 297.000 Euro

Comuna Luncavița – Beneficiar Principal

Parteneri:

 • Izmail State University of Humanities – Beneficiarul 1
 • Școala Postliceală Sanitară “Sf. Luca” Tulcea – Beneficiarul 2 – 80.000 Euro buget
 • Youth Public Organization “New European Generation” – Beneficiarul 3

Obiective:

              Obiectivele proiectului CBC-Practice Firms au o contribuție valoroasă în îmbunătățirea situației economice din zonă, în contextul colaborării transfrontaliere, prin îmbunătățirea competențelor și abilităților profesionale și implicit a condițiilor de viață ale tinerilor din județul Tulcea și regiunea Odesa. Proiectul și-a propus promovarea unor legături de afaceri pentru tineri mai strânse de-a lungul frontierei prin firme de exercițiu, creșterea ratei de angajabilitate, armonizarea cunoștințelor teoretice ale tinerilor cu abilități practice pentru a satisface necesitățile economice și inovarea în zona transfrontalieră; dezvoltarea colaborării și a contactelor dintre unități educaționale de pe ambele laturi ale graniței și dezvoltarea actului educațional prin organizarea de noi cursuri de formare destinate elevilor și profesorilor și dotarea bazei materiale educaționale. Prin implementarea proiectului, respectiv atingerea obiectivelor specifice, s-au generat următoarele beneficii la nivelul grupului țintă:

 • Participarea la servicii de informare și consiliere profesională adaptate la nevoile membrilor grupului țintă utile pentru consilierea carierei prin intermediul unei platforme online de consiliere accesibilă pe termen lung
 • Informarea, conștientizarea la formarea adecvată a membrilor grupului țintă în vederea sprijinirii tranziției de la școală la viața activă prin intermediul unei platforme CBC-FeRoUa de educație antreprenorială virtuală
 • Obținerea unei rate cât mai mari de ocupare în rândul absolvenților
 • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă a elevilor și studenților în vederea angajării și a îmbunătățirii șanselor lor de integrare pe piața muncii

        Principalele probleme abordate prin proiect sunt: fluxul ridicat de migrație în rândul tinerilor; nivelul extrem de scăzut al implicării tinerilor în viața comunității și participarea lor insuficientă la procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile; numărul redus al întreprinderilor inițiate și gestionate de tineri din numărul total al IMM-urilor; sistemul educațional redundant existent în ambele țări care nu este axat pe competențe și calificări căutate pe piața muncii; infrastructura de susținere a afacerilor în curs de dezvoltare subdezvoltată; accesul scăzut al tinerilor la resursele informaționale privind legislația economică; discrepanța dintre cunoștințele teoretice și cele practice ale tinerilor pentru a răspunde necesităților economice; cooperarea transfrontalieră aproape inexistentă între unități educaționale.

            Astfel, efectul pozitiv pe termen lung al implementării proiectului constă în dezvoltarea unor măsuri cu caracter activ, preventiv, inovativ și flexibil de sprijinire a tinerilor, viitori absolvenți, pentru facilitarea accesului acestora pe piața muncii modernă, flexibilă și dinamică.

Școala noastră, ca partener (B2) a avut următoarele obiective:

 •  A organizat 8 cursuri de formare pentru 120 de elevi de postliceală astfel:
 • Curs competențe antreprenoriale – 60 elevi
 • Curs mediator social – 15 elevi
 • Curs mediator sanitar – 15 elevi
 • Curs cosmetician – 15 elevi
 • Curs maseur – 15 elevi
 • A participat la operaționalizarea platformei CBC-FeRoUa
 • Cu sprijinul echipei de implementare (B2) elevii școlii au realizat 10 planuri de afaceri pe diverse domenii de activitate și au derulat activități în cadrul firmelor de exercițiu
 • A acordat consultanță pentru 10 elevi în vederea deschiderii de afaceri pe baza planurilor de afaceri realizate
 • A derulat o Campanie de Promovare a Educației și a Sănătății în licee din municipiu și județ prin organizarea a 20 de seminarii de informare în 20 de unități educaționale; a prezentat în cadrul unui material informativ PPT  informații privind: tulburările de alimentație și obezitatea la tineri, consiliere medicală privind bolile contagioase și bolile cronice, modalități de transmitere ale bolilor infecțioase, efectele consumului de substanțe stupefiante – legislație și risc medical
 • A organizat o sesiune de formare profesională privind obiectul de studiu „Firma de exercițiu” pentru 20 de cadre didactice din licee, din municipiu și județ (participanții la sesiunile de formare au primit diplome, în acest sens au fost emise 20 de Certificate de competență)
 • A participat la realizarea Catalogului Comun Transfrontalier al Firmelor de exercițiu pe care l-a diseminat în rețeaua de școli
 • A dotat un laborator de cosmetică și un laborator de masaj cu echipamentele necesare, care vor fi utilizate pentru efectuarea stagiilor de practică ale elevilor
 • A dotat sălile de clasă cu echipamente IT performante

      Având în vedere că proiectul este încă în derulare, vom asigura participarea grupului țintă propriu la Schimburile de experiență și la Târgurile Firmelor de exercițiu organizate la Luncavița și Izmail.       Acest proiect a avut un impact prietenos asupra mediului datorită faptului că multe dintre activități au fost desfășurate online, ceea ce a dus la un consum redus de hârtie. A urmărit dezvoltarea activităților de instruire și educație pentru a informa elevii, profesorii, părinții și comunitățile locale despre importanța abilităților de viață, dar și pentru a dezvolta în rândul copiilor responsabilitatea față de comunitate și mediul în care locuiesc și învață

Sfaturi medicale referitoare la bolile infecto-contagioase în contextul epidemiologic actual – Click Aici!
Sfaturi medicale cu privire la boli contagioase și boli cronice – Click Aici!
Sfaturi medicale cu privire la boli contagioase și boli cronice – Click Aici!
Modalități de transmitere a bolilor infecțioase – Click Aici!
Modalități de transmitere a bolilor infecțioase – Click Aici!
Efectele consumului de substanțe narcotice-legislație și risc medical – Click Aici!
Tulburări de alimentație și obezitatea la tineri – Click Aici!
Curs de Educație antreprenorială – Seria 1 – Click Aici!
Curs de Educație antreprenorială – Seria 2 – Click Aici!
Curs de Educație antreprenorială – Seria 3 – Click Aici!
Curs de Educație antreprenorială – Seria 4 – Click Aici!
Curs Mediator social – Click Aici!
Curs Mediator sanitar – Click Aici!
Curs Cosmetică – Click Aici!
Curs Maseur în desfășurare – Click Aici!
Firme de exercițiu – Click Aici!
Firme de exercițiu: strategie didactică – Click Aici!